Nordic husbilar AB är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån vår miljöpåverkan.

Vi ska därför:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
  • vi ska hålla oss informerade om och följa de miljöbetingade lagar och krav som ställs på de produkter och tjänster som vi erbjuder.
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
  • föreslå produkter och lösningar utifrån ett livscykelperspektiv