Bokmässan i Göteborg på Svenska mässan 22-25/9.

22 september, 2022
22 september, 2022 Nordic

Vi har byggt Bokbussen till Sunne Kommun. Vi står utanför ingången till mässan.
Per Grödevik ifrån Nordic står där tillsammans med Sunne Kommun, Välkommen.